ലെ.കേണൽ നിരഞ്ചൻ അനുസ്മരണം

എ.ബി.വി.പി എറണാകുളം ടൗണിൽ വച്ചു നടതിയ ലെ.കേണൽ നിരഞ്ചൻ അനുസ്മരണം സംവിധായകൻ മേജർ രവി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു...
SALUTE NIRANJAN..
SALUTE PATHANKOT...

DIRECTOR MAJOR RAVI, ACTOR KAILAS...WITH ABVP WORKERS..
VANDE MATHARAM..

share: 

News

Mar 16 2018
रुस के राष्ट्रपति चुनाव में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अखिल भारतीय...
Mar 03 2018
We have, for long, seen many instances of violence which women had to face. The...
Nov 18 2017
Dr. S. Subbiah  (Chennai) and  Ashish Chauhan (Mumbai)  elected unanimously as...
Nov 17 2017
‘‘Child Care activist from Bengaluru”  Shri Gopinath selected for Prof....